slide 1 slide 2 slide 3

Seminar - Gluhi in naglušni otroci v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo

Strokovne delavce vrtcev, osnovnih in srednjih šol obveščamo, da  bomo izvedli izobraževanje z naslovom:

Gluhi in naglušni otroci v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.

Seminar je namenjen vzgojiteljem, učiteljem in drugim strokovnim delavcem, ki imajo ali bodo imeli v skupino/razred vključenega gluhega ali naglušnega učenca.

Program traja 16 ur in bo potekal 29. in 30. junija 2016 v prostorih Centra za sluh in govor Maribor.

Prijava na program je možna preko Kataloga programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki je dostopen na spletni strani MIZŠ (www.mizs.gov.si)

 Center za sluh in govor Maribor

Direktor: Samo Rumež
Vinarska ulica 6, 2000 Maribor, tel.: 228 53 40,
fax: 228 53 63

Organizacijska enota ZDRAVSTVENA ENOTA

Vodja OE ZE: Borut Vnuk, tel.: 228 53 54
Sprejemna ambulanta, tel.: 228 53 46

Powered by Joomla!®. Designed by: Joomla master template  Valid XHTML and CSS.