slide 1 slide 2 slide 3

Čakalne dobe

Informativne čakalne dobe na dan 24.07.2019

OE zdravstvena enota

 

Logopedske ambulante na Centru za sluh in govor Maribor

prvi pregled

9 mesecev

 

 

Logopedska ambulanta v ZD Lenart

prvi pregled

6 mesecev

Logopedska ambulanta v ZD Ruše

prvi pregled

6 mesecev

     

 

 

 

Logopedska ambulanta na nevrološkem oddelku UKC Maribor

obravnava hospitaliziranih pacientov

Logopedska ambulanta na nevrokirurškem oddelku UKC Maribor

obravnava hospitaliziranih pacientov

Logopedska ambulanta na oddelku za ORL in MFK UKC Maribor

obravnava hospitaliziranih pacientov

Logopedska ambulanta na OŠ Minke Namestnik

obravnava otrok vključenih v šolo

Ambulante za individualno slušno terapijo na CSGM

obravnava otrok na šoli in vrtcu

Psihološka ambulanta na CSGM

 prvi pregled

4 mesece

Fizioterapija

 

6 mesecev

Delovna terapija

 

5 mesecev

Specialistična pedopsihiatrična ambulanta

 

3 mesece

Specialistična otorinolaringološka ambulanta

 

 1-3 mesece

 

 

Odgovorna oseba za vodenje čakalnih seznamov v OE ZE CSGM je Borut Vnuk, dipl.zn., mag.posl.ved.Center za sluh in govor Maribor

Direktor: Samo Rumež
Vinarska ulica 6, 2000 Maribor, tel.: 228 53 40,
fax: 228 53 63

Organizacijska enota ZDRAVSTVENA ENOTA

Vodja OE ZE: Borut Vnuk, tel.: 228 53 54
Sprejemna ambulanta, tel.: 228 53 46

Powered by Joomla!®. Designed by: Joomla master template  Valid XHTML and CSS.