slide 1 slide 2 slide 3

Ambulante predstavitev

Spoštovani!
 
Center za sluh in govor Maribor (CSGM) v okviru Organizacijske enote Zdravstvena enota (OE ZE) izvaja zdravstveno dejavnost kot javno službo na osnovnem in specialističnem nivoju. V naši enoti izvajamo naslednje dejavnosti:

  • logopedsko, 

  • slušnoterapevtsko,

  • psihološko,

  • otorinolaringološko,

  • pedopsihiatrično,

  • fizioterapevtsko,

  • delovnoterapevtsko dejavnost.

Za zagotavljanje uspešnega strokovnega sodelovanja, se nam zdi pomembno, da Vas ob pričetku seznanimo z našim načinom dela, našimi obveznostmi in pričakovanji. 

 

KAJ POTREBUJETE OB PRIHODU?

Veljavno napotnico oziroma delovni nalog za vsakega strokovnjaka, kjer boste obravnavani;
Potrjeno kartico zdravstvenega zavarovanja oziroma drugo dokazilo o zdravstvenem zavarovanju;
V kolikor nimate urejenega zdravstvenega zavarovanja oziroma veljavne napotnice (delovnega naloga) storitve ne bomo mogli opraviti oziroma ste lahko samoplačnik (izstavimo račun);
Zaželjeno je, da nam posredujete tudi razpoložljivo dokumentacijo o predhodnem zdravljenju oziroma obravnavah pri drugih strokovnjakih.

 
NAROČANJE IN ČAKALNE DOBE

Na osnovi Pravilnika o čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o vodenju čakalnih seznamov(Uradni list RS, št 15/08) objavljamo na naši spletni strani podatke o čakalnih dobah, ki jih sproti ažuriramo (http://www.csgm.si/index.php/ambulante/ambulante-cakalne-dobe).
Zaradi elektronskega sistema naročanja poteka naročanje, »opravičevanje« in odjavljanje pacientov preko naše sprejemne ambulante na CSGM. Ne glede na to, ali ste obravnavani v kateri od naših dislociranih enot, se naročanje ter morebitno odjavljanje izvaja v sprejemni ambulanti CSG na telefonsko številko 02/ 228 53 46 ali po elektronski pošti na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.


NAČIN DELA 

Da bi sledili strokovni doktrini ter dokazano uspešnejši logopedski terapiji, smo se odločili za naslednji pristop:
Po opravljenem prvem pregledu pri logopedu boste s terapevtom sprejeli dogovor o nadaljevanju terapije in prejeli sklop terminov za nadaljnjo logopedsko obravnavo.
Ob zaključku začetne obravnave boste skupaj s terapevtom analizirali uspešnost ter sprejeli odločitve glede intenzivnosti in obsega nadaljnje terapije (velja za logopedsko terapijo);
Zaradi velikega števila uporabnikov, ki potrebujejo našo pomoč, bomo v primeru dveh neopravičenih odsotnosti primorani prekiniti Vašo obravnavo;
Vljudno Vas prosimo, da morebitno res nujno odsotnost sporočite čim prej, da bomo termin lahko ponudili drugemu uporabniku;
Pri obravnavi imate kot uporabnik pravico do strokovnega in humanega obravnavanja. Vsi naši strokovni delavci pa so zavezani k ravnanju, ki je skladno z doktrino dela posameznega področja ter sprejetimi etičnimi kodeksi;
Kot uporabnik imate pravico, da ste seznanjeni z vrsto, težavnostjo motnje ter možnostmi, obsegom, načinom in predvidenim trajanjem terapije;
Kot strokovni delavci Vam zagotavljamo strogo varovanje osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na Vašega terapevta, zdravstvene delavce v sprejemni ambulanti ali vodjo zdravstvene enote.

Želimo si dobrega in uspešnega sodelovanja z Vami in Vam izrekamo dobrodošlico!

 
Samo Rumež, prof.

direktor CSGMCenter za sluh in govor Maribor

Direktor: Samo Rumež
Vinarska ulica 6, 2000 Maribor, tel.: 228 53 40,
fax: 228 53 63

Organizacijska enota ZDRAVSTVENA ENOTA

Vodja OE ZE: Borut Vnuk, tel.: 228 53 54
Sprejemna ambulanta, tel.: 228 53 46

Powered by Joomla!®. Designed by: Joomla master template  Valid XHTML and CSS.