slide 1 slide 2 slide 3

PRVI ŠOLSKI DAN v š.l. 2019/2020

 

Za učence na CSGM - Vinarska ul. 6:

V ponedeljek, 2. septembra 2019, se začenja novo šolsko leto 2019/2020.

Otroci šole pridete skupaj s starši ob 8.45, zberemo se v telovadnici.

Po skupnem roditeljskem sestanku v telovadnici šole, ki ga bo vodil ravnatelj Matjaž Pungartnik, boste odšli z razredniki v razrede, sledili bodo razredni roditeljski sestanki.

Prevoze, jutranje varstvo in podaljšano bivanje bomo začeli izvajati 3. septembra, v torek, ko se začenja redni pouk.

 

 

Za učence na dislocirani enoti - Gosposvetska c. 89:

V ponedeljek, 2. septembra 2019, se začenja novo šolsko leto 2019/2020.

Otroci šole pridete skupaj s starši ob 10. uri. Zberemo se na dislokaciji v Dijaškem domu na Gosposvetski cesti 89.

Po skupnem roditeljskem sestanku v pritličju dijaškega doma, ki ga bo vodil ravnatelj Matjaž Pungartnik, boste odšli z razredniki v razrede, sledili bodo razredni roditeljski sestanki.

Prevoze, jutranje varstvo in podaljšano bivanje bomo začeli izvajati 3. septembra, v torek, ko se začenja redni pouk.

 

Veselimo se srečanja z vami

 

 

Ravnatelj  OE OŠ in vrtec

Matjaž Pungartnik, prof.


 Center za sluh in govor Maribor

Direktor: Samo Rumež
Vinarska ulica 6, 2000 Maribor, tel.: 228 53 40,
fax: 228 53 63

Powered by Joomla!®. Designed by: Joomla master template  Valid XHTML and CSS.