slide 1 slide 2 slide 3

Predstavitev CSGM

Center za sluh in govor Maribor je osrednja ustanova na področju severovzhodne Slovenije, ki obravnava gluhe in naglušne otroke in odrasle ter otroke in odrasle osebe z govorno-jezikovnimi motnjami (v nadaljevanju GJM). Dejavnost izvajamo v dveh organizacijskih enotah:

  • v zdravstveni enoti (v nadaljevanju OE ZE), kjer izvajamo multidisciplinarno diagnostiko, terapijo, svetovanje in preventivo gluhih in naglušnih otrok in odraslih ter otrok in odraslih z GJM;
  • v osnovni šoli in vrtcu, kjer izvajamo rehabilitacijo poslušanja in govora, vzgojo, varstvo in izobraževanje gluhih in naglušnih otrok, otrok s polževim vsadkom, otrok z GJM, otrok z avtističnimi motnjami (v nadaljevanju AM) ter otrok z več motnjami.


Center za sluh in govor Maribor

Direktor: Samo Rumež
Vinarska ulica 6, 2000 Maribor, tel.: 228 53 40,
fax: 228 53 63

Powered by Joomla!®. Designed by: Joomla master template  Valid XHTML and CSS.