Predstavitev CSGM

  • Natisni

Center za sluh in govor Maribor je osrednja ustanova na področju severovzhodne Slovenije, ki obravnava gluhe in naglušne otroke in odrasle ter otroke in odrasle osebe z govorno-jezikovnimi motnjami (v nadaljevanju GJM). Dejavnost izvajamo v dveh organizacijskih enotah:

  • v zdravstveni enoti (v nadaljevanju OE ZE), kjer izvajamo multidisciplinarno diagnostiko, terapijo, svetovanje in preventivo gluhih in naglušnih otrok in odraslih ter otrok in odraslih z GJM;
  • v osnovni šoli in vrtcu, kjer izvajamo rehabilitacijo poslušanja in govora, vzgojo, varstvo in izobraževanje gluhih in naglušnih otrok, otrok s polževim vsadkom, otrok z GJM, otrok z avtističnimi motnjami (v nadaljevanju AM) ter otrok z več motnjami.