slide 1 slide 2 slide 3

Predstavitev projekta

 

Naša šola sodeluje v projektu Etika in vrednote, ki je v tesni povezavi z Vzgojnim načrtom naše šole.

Program »Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju« temelji na prepričanju, da je eno od naj­pomembnejših poslanstev vzgoje in izobraževanja skrb za etično in s temeljnimi vrednotami usklajeno ravnanje v vrtcih in šolah.

Izpolnjevanje tega poslanstva vzgoje in izobraževanja je tudi ena najpomembnejših podlag za obliko­vanje stabilne družbe prihodnosti, ki je lahko le družba, utemeljena na etičnih standardih, vrednotah in znanju.

Program »Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju« vodi vrtce in šole proti pridobitvi certifikata, ki se imenuje na kratko Certifikat etike in vrednot.

Drugačnost, ki jo bomo povezali z vrednoto Skrb za sočloveka je drugi modul izmed desetih v tem programu.  Ta nedvomno sodi med najpomembnejše vrednote, kar jih poznamo.

 Center za sluh in govor Maribor

Direktor: Samo Rumež
Vinarska ulica 6, 2000 Maribor, tel.: 228 53 40,
fax: 228 53 63

Organizacijska enota OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC

Ravnatelj: Matjaž Pungartnik
Pomočnica ravnatelja: Tjaša Burja
tel.: 228 53 50, fax: 228 53 63

Powered by Joomla!®. Designed by: Joomla master template  Valid XHTML and CSS.