slide 1 slide 2 slide 3

Izbirni predmeti

 

Ena izmed pomembnih novosti, uvedena z devetletno osnovno šolo, so IZBIRNI PREDMETI. So način prilagajanja šole potrebam, interesom in sposobnostim učencev.

 

Pomenijo obogatitev pouka, saj  ponujajo vsebine – od umetnosti, znanosti, obrti pa vse do športa.

 

Namen izbirnih predmetov je poglabljanje, pridobivanje in  širjenje znanj, spretnosti in veščin na tistih predmetnih področjih, ki učence najbolj zanimajo in veselijo. 

 

Na tem linku se nahaja KATALOG IZBIRNIH PREDMETOV v prilagojenem programu z enakovrednim izobrazbenim standardom za 7., 8. in 9. razred v šol. letu 2019/2020

 

Na tem linku se nahaja KATALOG IZBIRNIH PREDMETOV v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom za 7., 8. in 9. razred v šol. letu 2019/2020

 

 

Učenci 4., 5. in 6. razredu imajo možnost izbrati neobvezen izbirni predmet.

 

Na tem linku se nahaja KATALOG NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV za 4., 5. in 6. razred v šol. letu 2019/2020

 

 

 
 

 Center za sluh in govor Maribor

Direktor: Samo Rumež
Vinarska ulica 6, 2000 Maribor, tel.: 228 53 40,
fax: 228 53 63

Organizacijska enota OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC

Ravnatelj: Matjaž Pungartnik
Pomočnica ravnatelja: Tjaša Burja
tel.: 228 53 50, fax: 228 53 63

Powered by Joomla!®. Designed by: Joomla master template  Valid XHTML and CSS.