slide 1 slide 2 slide 3

Prehrana_sola

Jedilnik najdete na tej povezavi:

JEDILNIK OD 2.9.2019 DO 6.9.2019

DIETNI JEDILNIK OD 2.9.2019 DO 6.9.2019

 

JEDILNIK OD 9.9.2019 DO 13.9.2019

DIETNI JEDILNIK OD 9.9.2019 DO 13.9.2019

 

JEDILNIK OD 16.9.2019 DO 20.9.2019

DIETNI JEDILNIK OD 16.9.2019 DO 20.9.2019

 

JEDILNIK ZA MESEC SEPTEMBER - DISLOCIRANA ENOTA

 

DIETNI ZAJTRKI/ MALICE

ALERGENI V ŽIVILIH

SHEMA ŠOLSKEGA SADJA

PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE

 

Zdrava, uravnotežena in pestra prehrana ima velik pomen pri optimalnem telesnem in kognitivnem razvoju otrok. Zdrave prehranjevalne navade, ki jih otroci pridobijo v zgodnjem otroštvu, vplivajo na izbiro živil in način prehranjevanja tudi v kasnejšem življenjskem obdobju in s tem na zdravje v odrasli dobi. V naši kuhinji pripravljamo obroke za vrtčevske otroke (zajtrk, dopoldansko sadno malico, kosilo in popoldansko malico) ter za osnovnošolske otroke (zajtrk, dopoldanska malica, kosilo). Trudimo se, da v prehrano otrok v čim večji meri vključujemo lokalno pridelana živila oz. živila slovenskega porekla, ki imajo krajšo pot "od njive do krožnika" in zato višjo hranilno vrednost ter boljši okus. Prav tako v jedilnik vključujemo ekološko pridelana živila. Raznovrstnost lokalno pridelanih in ekoloških živil v jedilniku je pogojena s ponudbo tovrstnih živil, ta pa od letnega časa in vremenskih pogojev.

 

MEDICINSKO PREDPISANA PREHRANA (DIETE)

Otroci lahko na podlagi zdravniškega potrdila uradne medicine koristijo medicinsko predpisano prehrano. Dietni obroki se pripravljajo ločeno od običajnih obrokov oziroma se prepovedano živilo iz običajnega obroka izloči (odvisno od vrste diete). Zdravniško potrdilo je veljavno eno leto (razen za doživljenjske dite), zato je potrebno pred začetkom novega šolskega leta prinesti novega. Novo zdravniško potrdilo je potrebno prinesti tudi tekom leta v kolikor je zdravnik izdal le začasno zdravniško potrdilo do pregleda pri specialistu (veljavnost do 6 mesecev).

Dolžnost staršev je, da pravočasno odjavljajo obroke in da nas obveščajo o vsakih spremembah (spremembe v medicinsko predpisani prehrani oz. dieti, prenehanje diete) z novim zdravniškim potrdilom oz. z izjavo zdravnika o prenehanju diete.

 

 

URNIK OBROKOV

Učenci jutranjega varstva imajo zajtrk med 07.00 in 07.45. 

Učenci od 1. do 9. razreda šole malicajo

med 8.45 –9.15 (1.skupina) in med 09.35 in 10.05 (2.skupina).

Učenci šole kosijo v času med 12.25 in 13.15. 

 

CENIK PREHRANE ZA OSNOVNOŠOLCE

Zajtrk 0,7

Malica 0,8 € 

Kosilo 1. - 5. razreda 1,5

Kosilo 6. - 9. razreda 1,8 €

 

 

OBVEZNOSTI STARŠEV IN UČENCEV 

S prijavo na šolsko prehrano nastopi dolžnost učenca oz. staršev, da bo spoštoval 

pravila šolske prehrane, plačal prispevek zanjo, pravočasno odjavil posamezen 

obrok skladno s pravili šolske prehrane, plačal polno ceno obroka, če le-tega ni 

pravočasno odjavil, šoli v 30 dneh sporočil vsako spremembo podatkov, ki jih je 

podal v prijavi na prehrano.  

Stroške prehrane starši poravnajo (položnica ali trajnik) do določenega roka.

Posamezni obrok za odsotnega učenca so starši dolžni pravočasno odjaviti. Kot 

pravočasno odjavljen obrok se šteje, če je odjavljen vsaj en delovni dan prej v 

tajništvu šole (02/228 53 44) ali na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. in to najkasneje do 13. ure.  

V kolikor otrok nenadoma zboli, morajo starši obroke odjaviti najkasneje do 8. ure 

zjutraj. Odjava prehrane za nazaj ni mogoča. 

 

PRIJAVA NA ŠOLSKO PREHRANO

Prijavo na šolsko prehrano oddajo starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih so 

posamezni učenci v oskrbi (v nadaljnjem besedilu: starši). Prijavo oddajo 

razredniku ali po pošti na naslov šole, praviloma v mesecu juniju za prihodnje 

šolsko leto. Oddajo jo lahko tudi kadarkoli med šolskim letom. Prijave na šolsko 

prehrano vložijo na obrazcu, ki je priloga Zakona o šolski prehrani. Prijavo hranijo 

v blagajni šole do konca šolskega leta, za katerega je bila oddana.  

 

PRIJAVNICA NA ŠOLSKO PREHRANO

 Center za sluh in govor Maribor

Direktor: Samo Rumež
Vinarska ulica 6, 2000 Maribor, tel.: 228 53 40,
fax: 228 53 63

Organizacijska enota OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC

Ravnatelj: Matjaž Pungartnik
Pomočnica ravnatelja: Tjaša Burja
tel.: 228 53 50, fax: 228 53 63

Powered by Joomla!®. Designed by: Joomla master template  Valid XHTML and CSS.