Splošne informacije

  • Natisni

CENTER ZA SLUH IN GOVOR MARIBOR

Organizacijska enota OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC

Vinarska ulica 6, 2000 MARIBOR

 

Ustanoviteljica javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Center za sluh in govor Maribor je država, ustanoviteljske pravice pa uresničuje Vlada Republike Slovenije.

  • ravnatelj  OE Osnovna šola in vrtec: Matjaž Pungartnik, prof. zgo.-geo.
  • pomočnica ravnatelja: Tjaša Burja, prof. slov., bibliotekarka

Organi šole in vrtca so ravnatelj, pomočnica ravnatelja, učiteljski zbor, vzgojiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik, strokovni aktivi, svet staršev šole in svet staršev vrtca.

 

Telefonske številke, na katerih smo vam na voljo za razne informacije in kratke razgovore, so naslednje:

 

Tajništvo Centra

Darja Majhenič

(02) 228 53 40

Direktor Samo Rumež

       228 53 41

Tajništvo šole in vrtca

Inge Hertl Zorko

       228 53 44

Ravnatelj    

Matjaž Pungartnik

       228 53 48

Pomočnica ravnatelja

Tjaša Burja

       228 53 50

Svetovalna služba - psihologinja

Alenka Werdonig

       228 53 53

Svetovalna služba - pedagoginja

Laura Horvat

       228 53 55

Svetovalna služba (dislocirana enota) -
psihologinja

Doroteja Vodopivec
       228 53 78

Svetovalna služba (dislocirana enota) -
pedagoginja

Nataša Pogorevc Tarkuš        228 53 49

Zbornica šole (CSGM)

 

       228 53 57

Zdravstvene ambulante

sprejemna pisarna

       228 53 46

Računovodstvo

Milica Zorman

Pavla Hramus,

Jožica Bradeško

       228 53 56

       228 53 59

Pravnica

Maja Gujt

       228 53 60

 

 

Spletna stran CSGM:                      www.csgm.si

E-naslov CSGM:                             Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Transakcijski račun pri UJP:         01100-6030690047

Davčna številka CSGM:                   86790455

Matična številka CSGM:                  5054141000